Σαντορίνη Οι Ανεμόμυλοι

Η Θήρα αριθμούσε άλλοτε περί τους 70 ανεμόμυλους όπου οι κάτοικοι άλεθαν κριθάρι, σιτάρια, φάβα. Ομάδες μύλων μερικοί από τους οποίους διατηρούνται μέχρι σήμερα, έστω και ερειπωμένοι, υπάρχουν στην Οία, στον Σκάρο, στο Εμπορείο.

Επιστροφη σε Σαντορίνη