Σέριφος Αρχιτεκτονική

Serifos - Αρχιτεκτονική

Η Χώρα της Σερίφου είναι από τις πιο εντυπωσιακές του Αιγαίου κτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βράχου που υψώνεται πάνω από το Λιβάδι. Χαρακτηρίζεται από την πλαστικότητα των μορφών που σχηματίζουν τα συμπλέγματα των σπιτιών της. Η πόλη-κάστρο κτίστηκε επι Ενετοκρατίας και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα οχυρωμένου οικισμού του Αιγαίου. Λόγω έλλειψης χώρου και του γρανιτένιου υπεδάφους τα κτίσματα ήταν πολύ κοντά το ένα στο άλλο και η δόμηση άναρχη, εκμεταλλευόμενη απόλυτα το απότομο και βραχώδες έδαφος. Μετά την Επανάσταση του 1821 τα σπίτια επεκτάθηκαν έξω από το κάστρο, ακολουθώντας τις φυσικές κλίσεις του εδάφους. Σχημάτιζαν μικρές ομάδες και το πλάτος των δρόμων δεν ξεπερνούσε τα 2 μ. Η ύπαιθρος του νησιού χαρακτηρίζεται από τις ξερολιθιές και διάσπαρτα μικρά κτίσματα -μεταξύ των οποίων και ξωκλήσια.

Info

Τα συγκροτήματα για αγροτική χρήση ονομάζονται κατοικιές και τα παλαιότερα από αυτά χρονολογούνται στον 16ο-17ο αι. Μέσα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις υπάρχουν ληνοί (ειδικά κτίσματα φτιαγμένα τον 18ο-19ο αι. για την παραγωγή του κρασιού), μιτάτα (κτίρια όπου παρασκεύαζαν και αποθήκευαν τυροκομικά προϊόντα), αλώνια και περιστεριώνες.

Επιστροφη σε Σέριφος