Σέριφος Εκκλησίες και ξωκλήσια

Δυο μονές, τέσσερις ενοριακές εκκλησίες, είκοσι παρεκκλήσια, ενενήντα ξωκλήσια κι άλλα δεκαοκτώ που σήμερα είναι ερειπωμένα ωστόσο έχουν καταγραφεί επίσημα, δείχνουν πόσο ισχυρό είναι το θρησκευτικό συναίσθημα στη Σέριφο. Παρεμβάσεις που έγιναν από τους κτήτορες για τη συντήρησή τους και την εξυπηρέτηση των σημερινών αναγκών στη διάρκεια των πανηγυριών, έχουν αλλοιώσει σε κάποιες περιπτώσεις την αρχική τους μορφή με τις λιτές και απέριττες γραμμές.

Επιστροφη σε Σέριφος