Σέριφος Καράβι

Serifos - Καράβι

Υπέροχα νερά, επίπεδα βράχια, χρυσή άμμος. Στο άνοιγμα του ορμίσκου βρίσκεται ένας επικίνδυνος για τα πλεούμενα ύφαλος, που η κορυφή του σταματάει λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο σημείο αυτό έχουν εντοπισθεί δύο ναυάγια, διαφορετικών περιόδων, φορτωμένα με αρχαίους αμφορείς που για χρόνια οι ψαράδες έφερναν στην επιφάνεια.

Επιστροφη σε Σέριφος