Σέριφος Τα ορυκτά

Η Σέριφος είναι διάσημη στους Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς κύκλους για την ποικιλία των κρυσταλλικών ορυκτών της, όπως ο γρανάτης, ο ανδραδίτης, ο φθορίτης, ο αιματίτης, ο μαλαχίτης και ο κρυσταλλικός μόλυβδος. Ο πράσινος χαλαζίας της Σερίφου (πράσιος) που βρέθηκε στο Μεγάλο Χωριό θεωρείται ιδιαίτερα σπάνιος.

Επιστροφη σε Σέριφος