Σίφνος Μονή Φυρογείων

Θεωρείται του 16ου αι. και αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1970 από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Το καλοκαίρι στο χώρο του μοναστηριού πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου.

Επιστροφη σε Σίφνος