Σίφνος Μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης

Στεγάζεται στο μοναστήρι της Βρυσιανής, στα Εξάμπελα. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται έντυπα παλαιών εκδόσεων, ένα ευαγγέλιο του 1796, λειψανοθήκες, εξαπτέρυγα, ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες, ένα ιερατικό φελόνιο εξαιρετικής τέχνης, κ.ά. Info Λειτουργεί καθημερινά όλο το χρόνο. Τηλ.: +30 22840 31937

Επιστροφη σε Σίφνος