Σίφνος Παναγία της Βρύσης η Βρυσιανή

Η μονή βρίσκεται έξω από τα Εξάμπελα, έχει κτιστεί τον 17ο αι. Ηταν πάντα ανδρική και έχει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Εδώ στεγάζεται το μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης.

Επιστροφη σε Σίφνος