Σίκινος Info

Στις ακόλουθες παραλίες δεν μπορεί να πλησιάσει αυτοκίνητο. Ωστόσο δεν είναι εντελώς απρόσιτες καθώς μπορείτε να τις προσεγγίζετε από μονοπάτια. Επίσης οι βαρκάρηδες της Αλοπρόνοιας αναλαμβάνουν έναντι μικρού αντιτίμου να σας πάνε ως εκεί και να σας φέρουν. Απαραιτήτως να πάρετε μαζί σας πόσιμο νερό και καπέλο καθώς οι σκιές σπανίζουν.

Επιστροφη σε Σίκινος