Σύμη Αρχαιολογικό-Λαογραφικό μουσείο

H αρχαιολογική συλλογή στεγάζεται σε παραδοσιακό αρχοντικό της οικογένειας Γιαννεσκή στο οποίο το 1875 προστέθηκαν νεοκλασικά στοιχεία. Aποτελεί δωρεά των αδερφών Φαρμακίδη στο ελληνικό κράτος. Περιλαμβάνει αρχαιολογική συλλογή ευρημάτων κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, βυζαντινή συλλογή, λαογραφική συλλογή. Θα δείτε την αναπαράσταση ενός χαρακτηριστικού συμιακού σπιτιού και τοπικές φορεσιές. Info Tηλ.: +30 22460 71114).

Επιστροφη σε Σύμη