Σύμη ΜΝΗΜΕΙΑ

Στην θέση Κάστρο σώζονται δύο οχυρωματικοί περίβολοι των Ιστορικών χρόνων.

Στις θέσεις Σύμη, Πέδι, Πανορμίτης, σώζονται λείψανα ή ίχνη παλαιοχριστιανικών βασιλικών

Στην θέση Νημπορειό σώζονται ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Επίσης στα εκκλησάκια της περιοχής υπάρχουν μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση.

Πηγή: www.symi.gr

Επιστροφη σε Σύμη