Σύμη Μονή Μιχαήλ Ρουκουνιώτη

Εχει φρουριακή αρχιτεκτονική. Υπήρξε Πατριαρχικό Σταυροπήγιο και ξεχωρίζει για τις τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Επιστροφη σε Σύμη