Σύμη Τα καρνάγια

Η σχέση των Συμιακών με τη ναυπηγική είναι μεγάλη και διαρκεί αιώνες. Ο μυθικός Γλαύκος, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος κάτοικος της Σύμης, ήταν δεινός κολυμβητής και ναυπηγός. Επί Τουρκοκρατίας οι Συμιακοί έφτιαχναν τα γρηγορότερα πλοία γι΄ αυτό και οι Τούρκοι τους είχαν απονείμει ξεχωριστά προνόμια. Το τελευταίο καρνάγιο που διατηρήθηκε στο νησί είναι στο Χαράνι Ενα μικρότερο καρνάγιο υπάρχει στο Πέδι.

Επιστροφη σε Σύμη