Σύμη Τα πατητήρια

Στη Βυζαντινή περίοδο οι κάτοικοι της Σύμης ασχολούνταν με τη ναυτιλία, τη ναυπηγική, το εμπόριο, τα σφουγγάρια και την αμπελουργία. Οπως αναφέρουν οι περιηγητές της εποχής, η αμπελουργία ήταν ανεπτυγμένη και το νησί παρήγαγε κυρίως λευκό κρασί, το οποίο θεωρείτο ανώτερης ποιότητας.

Το 1992 ο ερευνητής Σαράντης Κρητικός κατέγραψε περισσότερα από 120 πατητήρια σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η αρχιτεκτονική τους δείχνει την εξέλιξή τους από τις πρώτες απόπειρες κατασκευής τους με μονόλιθους, μέχρι τα κλειστά πατητήρια τους τέλους του 18ου αιώνα, όταν σταμάτησε η καλλιέργεια των αμπελιών.

Σήμερα έχουν αναστηλωθεί 11 πατητήρια στην περιοχή Κουρκουνιώτη μέσα σε δάσος κυπαρισσιών.

Πηγή: www.symi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.patitiria.com.

Στη Βυζαντινή περίοδο οι κάτοικοι της Σύμης ασχολούνταν με τη ναυτιλία, τη ναυπηγική, το εμπόριο, τα σφουγγάρια και την αμπελουργία. Οπως αναφέρουν οι περιηγητές της εποχής, η αμπελουργία ήταν ανεπτυγμένη και το νησί παρήγαγε κυρίως λευκό κρασί, το οποίο θεωρείτο ανώτερης ποιότητας.

Το 1992 ο ερευνητής Σαράντης Κρητικός κατέγραψε περισσότερα από 120 πατητήρια σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η αρχιτεκτονική τους δείχνει την εξέλιξή τους από τις πρώτες απόπειρες κατασκευής τους με μονόλιθους, μέχρι τα κλειστά πατητήρια τους τέλους του 18ου αιώνα, όταν σταμάτησε η καλλιέργεια των αμπελιών.

Σήμερα έχουν αναστηλωθεί 11 πατητήρια στην περιοχή Κουρκουνιώτη μέσα σε δάσος κυπαρισσιών.

Πηγή: www.symi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.patitiria.com.

Επιστροφη σε Σύμη