Σύρος Γεωλογικά Μνημεία

* Στη βόρεια πλευρά του νησιού υπάρχουν σπάνια μεταμορφωμένα πετρώματα μεταξύ των οποίων δεσπόζουν οι εκλογίτες, αποστρογγυλεμένοι σκουρόχρωμοι βράχοι. Προέρχονται από μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων, κυρίως μεταγάββρων σε συνθήκες πολύ υψηλών πιέσεων και σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, δηλαδή μεταμόρφωση κυανοσχιστολιθικού τύπου με χαρακτηριστικό ορυκτό το γλαυκοφανή ο οποίος ανακαλύφθηκε στη Σύρο το 1845. Τα γεωχρονολογικά δεδομένα συνηγορούν για μια γεωδυναμική διαδικασία βάθους στο Ηώκαινο (40-50 εκατ. Χρόνια). Συνεπώς οι αερόλιθοι αποτελούν έναν σημαντικό γεώτοπο για την παρατήρηση γεωδυναμικών φαινομένων. Η επίσκεψη εκεί γίνεται μέσω μονοπατιών.

* Πηγή: Aτλαντας των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου/Εκδοση του Υπουργείου Αιγαίου, 2002, www.ypai.gr

Επιστροφη σε Σύρος