Σύρος Ιστορικό Αρχείο Κυκλάδων

Στεγάζεται στο μέγαρο Λαδόπουλου, αριστερά του Δημαρχείου. Τα πλούσια αρχεία του χρονολογούνται από το 1821 και είναι ανοικτά για τους ερευνητές και τους επισκέπτες

Επιστροφη σε Σύρος