Σύρος Οι θεμωνιές

Ηταν σύνολα αγροτικών κτισμάτων που τα αποτελούσαν η κυρίως θεμωνιά, η καλύβη και η λεγόμενη αποκλείστρα (ο περίβολος). Ολοι οι Συριανοί είχαν θεμωνιές μέσα στα χωράφια τους για να αποθηκεύουν τα γεωργικά τους εργαλεία ή να προστατεύονται οι ίδιοι από την πολύ ζέστη, το κρύο και τη βροχή. Από τις θεμωνιές δημιουργήθηκαν αργότερα οι κατοικιές, τα αγροτικά σπίτια των Συριανών. Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν το ξύλο, οι καλαμιές, η μαυρόπετρα, η πέτρα και το σίδερο για να κατασκευάζουν τις αμπάρες στα σπίτια.

Επιστροφη σε Σύρος