Σύρος Τα Mιτάτα

Ηταν τα βασικά κτηνοτροφικά κτίσματα και είχαν σχήμα καμπύλο. Κτίζονταν κάτω από βράχους ή στο πλάι τους κι έμοιαζαν να αποτελούν μαζί τους ενιαία οικοδομήματα. Γύρω τους είχαν τη μάντρα μέσα στην οποία συγκεντρώνονταν τα πρόβατα.

Επιστροφη σε Σύρος