Τήνος Αετοφωλιά

Μικρό χωριό σκαρφαλωμένο ψηλά σε πλαγιά από το οποίο θα περάσετε οδηγώντας προς της Κόρης τον Πύργο. Παλαιότερα στην περιοχή υπήρχαν περισσότεροι οικισμοί, όμως από αυτούς σήμερα σώζονται μόνο οι εκκλησίες της Αγίας Τριάδας και της Παναγίας.

Επιστροφη σε Τήνος