Τήνος Χατζηράδος

Ενα χιλιόμετρο μετά το Κτικάδο βρίσκεται ο Χατζηράδος, μικρότερο χωριό, με την ίδια όμως «αύρα». Το κεντρικό σοκάκι θα σας οδηγήσει στην πλατεία με την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Επιστροφη σε Τήνος