Τήνος Ξινάρα

Η έδρα του πρώην Δήμου Εξωμβούργου, φιλοξενεί ένα ασυνήθιστα μεγάλο κτίριο με γυάλινη οροφή, το οποίο στέγαζε τις υπηρεσίες του. Μεσοτοιχία με το κτίριο αυτό είναι η έδρα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Κάνοντας βόλτα στο μικρό χωριό που είναι κτισμένο ανάμεσα σε πεύκα και φοίνικες στην πλαγιά του Ξώμπουργου, θα δείτε παλιά σπίτια με οικόσημα στα υπέρθυρά τους. Επίσης, τις δύο μεγάλες καθολικές εκκλησίες: της Παναγίας του Ροδαρίου, που κτίστηκε μεταξύ 1860-1870, και των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1836).

Επιστροφη σε Τήνος