Τήνος Μονή Καταπολιάνης

Το γυναικείο μοναστήρι κτίστηκε το 1783. Ο ναός κοσμείται από ξυλόγλυπτο τέμπλο και δίπλα του έχουν κτιστεί οι κατοικίες των μοναχών και βοηθητικοί χώροι. Τη μονή ίδρυσε η μοναχή Μελανθία που καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Κρήτης. Γιορτάζει την 1 Σεπτεμβρίου με πανηγύρι. Το γυναικείο μοναστήρι κτίστηκε το 1783. Ο ναός κοσμείται από ξυλόγλυπτο τέμπλο και δίπλα του έχουν κτιστεί οι κατοικίες των μοναχών και βοηθητικοί χώροι. Τη μονή ίδρυσε η μοναχήΜελανθία που καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Κρήτης. Γιορτάζει την 1 Σεπτεμβρίου με πανηγύρι.

Επιστροφη σε Τήνος