Τήνος Μουντάδος

Ξεχωρίζει κάτω από τη μονή Κεχροβουνίου και έχει ιστορία τουλάχιστον 1.000 ετών. Το ρέμα που περνάει μέσα από το χωριό του χαρίζει ένα πλούσιο πνεύμονα πράσινου.

Επιστροφη σε Τήνος