Τήνος Moυσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου

Tinos - Moυσείο Μαρμαροτεχνίας Πύργου

Σύγχρονο μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό Ιδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και την Τράπεζα Πειραιώς. Στις ευρύχωρες αίθουσές του παρουσιάζει με οπτικοακουστικά μέσα την τεχνολογία του μαρμάρου, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές στην προβιομηχανική και την πρωτοβιομηχανική Τήνο. Υπάρχουν δεκάδες αντικείμενα (από εργαλεία μέχρι σχέδια παλιών μαρμαρογλυπτών) που συγκεντρώθηκαν με δωρεές ιδιωτών ή φορέων.

Info

Η έκθεση επεκτείνεται και στους υπαίθριους χώρους. Διοργανώνονται, επίσης, περιοδικές εκθέσεις

Τηλ.: +30 22830 31290

www.piop.gr

Επιστροφη σε Τήνος