Τήνος Οι Καθολικές Μονές

Το πρώτο καθολικό μοναστήρι στο νησί λειτούργησε επί ενετοκρατίας, το 1660 και ήταν των Ιησουιτών, μέσα στην πόλη του κάστρου. Μετά την καταστροφή του από τους Τούρκους οικοδόμησαν νέο στο Ξώμπουργο, το οποίο επίσης εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 19ου αι., οπότε εγκαταστάθηκαν στη μονή των Λουτρών. Το δεύτερο καθολικό μοναστήρι ήταν των Φραγκισκανών μοναχών, το 1700, στη μέση ενός οροπεδίου 3 χλμ. έξω από τα τείχη του κάστρου. Μετά από εβδομήντα χρόνια ίδρυσαν στην πόλη της Τήνου τη μονή του Αγίου Αντωνίου της Πάντοβας, το οποίο, όμως, κάηκε αργότερα. Το τρίτο μοναστήρι ήταν αυτό που ανεγέρθη στα Λουτρά για να φιλοξενήσει μοναχές Ουρσουλίνες.

Επιστροφη σε Τήνος