Αμοργός Οι πεζούλες και τα αγροτικά κτίσματα

Λέγονται και ακμασιές. Οπως και σε πολλά άλλα νησιά των Κυκλάδων ακολουθούν τις καμπύλες του εδάφους, τις πλαγιές, τους λόφους και είναι φτιαγμένες από ξερολιθιά για να συγκρατούν το χώμα και το νερό της βροχής, να ξεχωρίζουν τις ιδιοκτησίες και να προστατεύουν από τον δυνατό αέρα. Τα αγροτικά κτίσματα όπως οι ληνοί (πατητήρια), οι στάβλοι και τα φουρναριά, τα ζευγόσπιτα, τα αλώνια φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, αποτελούν αδιάσπαστες ενότητες μαζί με τις ακμασιές, και κάνουν το τοπίο ξεχωριστό.

Επιστροφη σε Αμοργός