Κάσος Αρχαιολογική Συλλογή Κάσου

Στεγάζεται στο παλιό δημαρχείο, στο Φρυ. Διαθέτει επιγραφές, αρχιτεκτονικά μέλη, νομίσματα, αγγεία και όστρακα, καθώς και λαογραφικό υλικό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις ενεπίγραφες ελληνιστικές πέτρινες πλάκες, σε σχήμα δίσκου, από την ακρόπολη στο Πόλι. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ν. Γ. Μαυρή εδρεύει επίσης στο Φρυ.

Επιστροφη σε Κάσος