Κέα-Τζιά Παραδοσιακοί τεχνίτες

Γνωστοί παραδοσιακοί τεχνίτες είναι οι κτιστάδες, οι καλαθοπλέκτες και όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία του δέρματος και την παρασκευή μουσικών οργάνων (όπως η τσαμπούνα).

Επιστροφη σε Κέα-Τζιά