Κίμωλος The cave of Gerakia

The underwater caves of Kimolos, expressed in the volcanic rocks thanks to the wave activity and the wind erosion, capture the interest of every visitor. The cave of Gerakia at the northernmost end of the island is the most significant of all. You can explore the cave, walking in the shallow turquoise waters. λου και τ﷽δυτικαν τότε σε χερσαίματισμ

Επιστροφη σε Κίμωλος