Κως The traditional settlement of Asfendi

Dodecanese - Κως
Επιστροφη σε Κως