Μύκονος Το κάστρο της Χώρας

Μέχρι τον 17ο αιώνα οι κάτοικοι ζούσαν στο κάστρο, σε ένα ύψωμα στα ΒΔ του σημερινού οικισμού. Την οχύρωσή του αποτελούσαν οι ενισχυμένοι τοίχοι των σπιτιών της περιμέτρου και κάποια υποτυπώδη περιτοιχίσματα. Από τους τρεις ή τέσσερις αμυντικούς πυργίσκους του τείχους σώζεται τμήμα του ενός από αυτούς στη λιθοδομή της βάσης του συμπλέγματος της Παραπορτιανής, ενώ μέρος ενός άλλου πύργου υπάρχει ακόμη δίπλα από την Παναγία την Πρυανή, στη νότια πλευρά του κάστρου. Οταν το νησί άνθισε οικονομικά μέχρι και την περίοδο πριν από την Επανάσταση, ο οικισμός απλώθηκε στην Μπαρκιά (Παροικιά), στα Ματογιάννια, στο Νιοχώρι (τον 19ο και 20ο αιώνα) και στη Λίμνη.

Επιστροφη σε Μύκονος