Μύκονος Το μυκονιάτικο σπίτι

Mykonos - Το μυκονιάτικο σπίτι

Τα περισσότερα από τα παραδοσιακά σπίτια της Χώρας είναι διώροφα, ενώ τα «καπεταναίικα» (τα σπίτια των πλοιοκτητών) είναι τριώροφα. Στο μπροστινό τμήμα βρίσκεται το σαλόνι και το καθημερινό δωμάτιο. Συχνά εκεί έβαζαν τον αργαλειό και υπήρχε το μαγειρείο. Οι πόρτες του ισογείου οδηγούν κατευθείαν στο δρόμο. Σε ορισμένα σπίτια υπάρχουν εσωτερικές ξύλινες σκάλες που κλείνουν με καταπακτές.

Πάνω από τα σανίδια οι μάστορες έβαζαν καλάμια, φύκια, χώμα και τέλος λάσπη από ασβέστη και χοντρή άμμο: το μίγμα λεγόταν κουρασάνι. Τους δρόμους γεφυρώνουν τα καταστέγια (τοξοειδείς κατασκευές) που δημιουργούν στεγασμένα σοκάκια και διαδρόμους οι οποίοι περνούν κάτω από τις οροφές των διώροφων οικοδομών. Ετσι, ο δημόσιος χώρος «εισχωρεί» στον ιδιωτικό, και αντίστροφα.

Επιστροφη σε Μύκονος