Πάρος 4. Παροικιά-Ασκληπειίο

Στη νοτιοδυτική πλευρά της Παροικιάς βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος λατρείας του θεού της ιατρικής Ασκληπιού. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα του 4ου π.Χ. αι. Ο ναός είναι υπαίθριος, κτισμένος γύρω από μια πηγή, ενώ στην ίδια περιοχή σώζονται κάποια ίχνη από αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Πύθιο Απόλλωνα. Η διαδρομή είναι εύκολη και ευχάριστη και δεν διαρκεί περισσότερο από 15΄λεπτά.

Επιστροφη σε Πάρος