Πάρος Ιερό Ασκληπειού και Πυθίου Απόλλωνα

Ο παραλιακός δρόμος προς την Αλυκή σας φέρνει στο λόφο της Αγίας Αννας και τη χαρακτηριστική πινακίδα που δείχνει την κατεύθυνση προς το χώρο λατρείας του θεού της ιατρικής, Ασκληπιού (4ος π.Χ. αιώνας). Ο ναός ήταν υπαίθριος, κτισμένος γύρω από μία πηγή. Στην ίδια περιοχή, σώζονται κάποια ίχνη από αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Πύθιο Απόλλωνα. Σώζονται μόνο τα θεμέλια των κτιρίων.

Επιστροφη σε Πάρος