Πάτμος Αγκυροβόλι Μπελεφούτι

Στο Μπλεφούτι θα βρείτε 4 προβλήτες, αλλά και ξέρες στην ΝΑ πλευρά του. Δεν παρέχει καταφύγιο από νοτιοανατολικούς και ανατολικούς ανέμους.

Επιστροφη σε Πάτμος