Πάτμος Η μονή Ζωοδόχου Πηγής

Ιδρύθηκε το 1607 από τον ιερομόναχο Παρθένιο Παγκώστα και έχει πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε σχήμα Π και περιλαμβάνει πτέρυγες διώροφων κελιών, το ηγουμενείο, τους φούρνους.

Επιστροφη σε Πάτμος