Ρόδος Η κεραμική

Στη διάρκεια του Μεσαίωνα αναπτύχθηκε η κεραμική τέχνη στη Λίνδο. Λέγεται πως οι Ιππότες συνέλαβαν ένα πλοίο με Πέρσες κεραμουργούς και τους εγκατέστησαν στη Λίνδο, για να διδάξουν την τέχνη στους ντόπιους. Η παράδοση στην κεραμική και ειδικά στην κατασκευή διακοσμητικών πιάτων επιβιώνει μέχρι σήμερα.

Επιστροφη σε Ρόδος