Σύμη Παναγιά Μυρταριώτισσα

Ο ναός είναι ιστορημένος με καλής τέχνης μεταβυζαντινές αγιογραφίες του 18ου αιώνα. Στις 15 Αυγούστου οργανώνεται εδώ μεγάλο πανηγύρι με αρτοκλασία και ακολουθεί γλέντι με λαϊκά όργανα.

Επιστροφη σε Σύμη