Σύρος Τα σπίτια της Άνω Σύρου

Τα σπίτια της Άνω Σύρου είναι λαϊκής αρχιτεκτονικής και χωρίζονται σε ισόγεια, ανώγεια και διώροφα, τα οποία εμφανίστηκαν μετά από τα πρώτα δύο. Σ’ αυτά υπάρχει το ισόγειο με την κουζίνα ή άλλους βοηθητικούς χώρους και αποθήκες. Στον όροφο, όπου ανεβαίνει κανείς περνώντας από την αυλή, βρίσκεται η σάλα και οι κρεβατοκάμαρες.

Επιστροφη σε Σύρος