Θηρασιά Γεωλογικά Mνημεία

Στο νότιο άκρο της Θηρασιάς υπάρχει μια από τις πιο εντυπωσιακές ηφαιστειακές φλέβες της Καλντέρας της Σαντορίνης. Είναι μια κατακόρυφη διείσδυση λάβας μέσα σε ροές παλαιότερων φλεβών. Πιθανότατα το ηφαιστειακό υλικό διείσδυσε μέσα στη ρηξιγενή επιφάνεια. Η φλέβα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή γιατί λόγω της διάβρωσης των γύρω υλικών, προεξέχει προς τα επάνω και μοιάζει με μικρό τείχος.

* Πηγή: Aτλαντας των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου/Εκδοση του Υπουργείου Αιγαίου, 2002, www.ypai.gr

Επιστροφη σε Θηρασιά