Ρόδος Απολακκιά

Απέραντη παραλία στη νότια πλευρά του νησιού, μήκους περί τα 20 χλμ. Δεν συγκεντρώνει πολύ κόσμο επειδή όταν φυσάει νοτιάς σηκώνει πολύ κύμα. Ολόκληρος ο όρμος της Απολακκιάς έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000.

Επιστροφη σε Ρόδος