Σύρος Καστρί

Ο οχυρωμένος πρωτοκυκλαδικός οικισμός του Καστριού χρονολογείται περίπου στα 2.300-2.220 π.Χ. Πρόκειται για την πιο σημαντική οχυρωματική κατασκευή της 3ης χιλιετίας π.Χ. στο Αιγαίο, με πύργους και πύλες. Η έκτασή του, η ποικιλία στις κατόψεις των ανασκαμμένων οικιών τα κινητά ευρήματα (δείγματα κεραμεικής, λιθοτεχνίας, μικροτεχνίας και μεταλλοτεχνίας) δηλώνουν μια ανθηρή κοινωνία που είχε αναπτύξει σχέσεις με τα παράλια της Μικράς Ασίας.

Επιστροφη σε Σύρος